Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I. Definicje

§ 1
W niniejszej "Polityce prywatności", pod poniższymi pojęciami należy rozuumieć:
 1. Sprzedawca” - MD CONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, działającą na podstawnie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299170, NIP 5761536047, o kapitale zakładowym w wysokości 1.492.500,00 złotych, wpłacone 1.492.500,00 zł; e-mail: kontakt@do-m.pl; tel. +48 34 372 49 50>
 2. "Sklep" - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.do-m.pl oraz jej podstronach.
 3. "Kupujący" - każda osoba, która zawarła z MD CONNECT umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
 4. "Konto" - konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. "Konsument" - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia wstępne

§ 2
Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie dziale „Definicje”.

§ 3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne MD CONNECT wprowadza niniejszą Politykę Prywatności zwaną dalej „Polityką”.

III. Dane osobowe

§ 4
Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez MD CONNECT za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez MD CONNECT na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z MD CONNECT, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 5
 1. Administratorem danych osobowych jest MD CONNECT. MD CONNECT może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 2. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi:
   • TMS BEHAPIEK Wojciech Piekarski z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Tychoniewicza 1/17); NIP: 5541840010; REGON: 092967377,
   • Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; adres poczty elektronicznej: biuro@furgonetka.pl
   • Sit Sit Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu (ul. Piastowska 39b); NIP: 576-155-98-12; REGON: 160322372,
   • Nordica Wojciech Gross z siedzibą w Bytomiu (ul. Żołnierska 82); NIP: 648-209-08-54; REGON: 241048974,
  1. hostingu Sklepu na rzecz MD CONNECT:
   • IAI Spółka Akcyjna z siedzibą al. Piastów 30, 70 - 064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967, REGON: 320147706,
  1. operatorom płatności:
   • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,
   • PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887,
   • Klarna z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja; (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm),numer organizacji: 556737-0431,
   • IAI Spółka Akcyjna z siedzibą al. Piastów 30, 70 - 064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967, REGON: 320147706.

§ 6
Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do MD CONNECT. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:
 1. pisemnej na adres: MD CONNECT Sp. z o.o. z dopiskiem „Meble DO_M”, ul. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień,
 2. elektronicznej na adres e-mail: kontakt@do-m.pl
Ponadto, Kupujący ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7
 1. MD CONNECT przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, realizacji gwarancji i serwisu oferowanych produktów.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, MD CONNECT ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym MD CONNECT patronuje. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 8
Dane osobowe zebrane przez MD CONNECT mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 9
MD CONNECT stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10
Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 11
MD CONNECT może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać ze Sklepu.

§ 12
 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez MD CONNECT.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;
  5. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
  6. marketingowym.
 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 13
 1. MD CONNECT informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
 2. MD CONNECT wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez MD CONNECT, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 14
MD CONNECT informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 15
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z MD CONNECT podmioty trzecie.

§ 16
Sprzedawca stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Kupującego na stronie internetowej Sklepu i nagrywanie pojedynczych sesji Kupującego w celu analizowania zachowań Kupującego w Sklepie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Sklepu przez Kupujących, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Sklepu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na Państwa urządzeniu, w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. Pliki cookies pomagają nam ulepszać stronę oraz dostosowywać jej treść do Państwa indywidualnych potrzeb. Więcej informacji, na ten temat, znajdą Państw w polityce prywatności.
W przypadku braku zgody, na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki, dotyczących zapisu plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na ich zapisywanie.
OK, ROZUMIEM
pixel